ΘΕΩΔΩΡΙΔΟΥ Γ. & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.

ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ ΙΩΝΙΑΣ
57008 ΙΩΝΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ελλάδα
polina@theodoridistrucks.gr
Τηλ.: 2310783562
κινητό: 6944434540
Φαξ: 2310780655
 

Παροχέας

ΘΕΩΔΩΡΙΔΟΥ Γ. & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.
ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ ΙΩΝΙΑΣ
57008 ΙΩΝΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ελλάδα
Τηλ.: 2310783562
κινητό: 6944434540
Φαξ: 2310780655
E-Mail: polina@theodoridistrucks.gr
από 6.2014 στο www.troxi.gr