Το μήνυμά σας στάλθηκε με επιτυχία

Λοιπά Αλλο 4,70x1,60χ0,40cm '20 Μεταφοράς Ενσίρωσης-Σιλό-Κοπριάς

Τιμή:
4.900,00  EUR
+0 % ΦΠΑ:
0,00  EUR
Συνολική τιμή:
4.900,00  EUR
Πρώτη Κυκλοφορία
09/2020
Ισχύς/Κινητήρας
Λοιπά
Χρώμα
Γκρίζο
Πρόσθετες πληροφορίες

Πλατφόρμα 4,70x1,60χ0,40cm, 6 τόνων, φρένα υδραυλικά, παραπέτα κλειστού τύπου, φώτα, ποδαρικό κορώνα πηνίο.


Μπάκης Αργύρης
Γερακινή
63100, ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ
Ελλάδα
Τηλ.: 2371024201
κινητό: 6944426608
Φαξ: 2371021093
από 1.2014 στο www.troxi.gr
πλήρη στοιχεία παροχέα
Επαφή
Die Daten werden nur zum Zweck der Bearbeitung Ihres Anliegens verarbeitet. Weitere Informationen finden Sie in Datenschutzerklärung.