Όροι Χρήσης

της εταιρείας Στέλιος Ιωαννίδης, Νέος Μυλότοπος, Γιαννιτσά (εφεξής troxi.gr) για τη χρήση του διαδικτυακού τόπου www.troxi.gr

Οι παρόντες Όροι ισχύουν από 01.01.2012

 Αποδοχή των όρων χρήσης

 H troxi.gr δημιούργησε τον δικτυακό τόπο www.troxi.gr (εφεξής διαδικτυακός τόπος) και κάθε πληροφορία ή στοιχείο (οπως π.χ. αρχεία, κείμενα, έγγραφα, γραφήματα, φωτογραφίες κλη) που εμπεριέχεται σε αυτόν (εφεξής υλικό) γίνεται με σκοπό την παροχή πληροφοριών στους επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου σχετικά με τα προϊόντα που προσφέρονται από αυτόν. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου, και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσα από αυτόν καθώς και του υλικού που προσφέρεται, υπόκειται στους παρόντες όρους χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή. Η πρόσβαση και η χρήση του διαδικτυακού τόπου, ακόμη και η απλή πλοήγηση σε αυτόν, δηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από το χρήστη των όρων χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή.

 H troxi.gr προσφέρει μόνο τις τεχνικές προυποθέσεις που απαιτούνται για την παροχή πληροφοριών, δεν είναι σε καμία περίπτωση μεσίτης/πράκτορας καί δεν παίρνει θέση στη σχέση μεταξύ πωλητή και ενδιαφερόμενου/αγοραστή, και ως εκ τούτου δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη. Κάθε σχέση ή σύμβαση γίνεται και κλείνεται χωρίς τη συμμετοχή του troxi.gr.

 Αντικείμενο, διάρκεια και υπηρεσίες του troxi.gr.

H troxi.gr παρέχει την μάσκα εισαγωγής πληροφοριών και στοιχείων, και παρέχει την προσβασιμότητα αυτών στο διαδίκτυο για την περίοδο που συμφωνήθηκε με τον πελάτη. Η υπηρεσία αυτή γίνεται πληρωτέα αποκλειστικά και μόνο με την συγκατάθεση του πελάτη, με βάση τις τιμές του τιμοκαταλόγου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα.

Επιπροσθέτως μπορούν να ανακτηθούν δωρεάν πληροφορίες από τη βάση δεδομένων του troxi.gr, μια άμεση αξίωση σε αυτήν την υπηρεσία όμως δεν υπάρχει. Ειδικά σε περίπτωσεις που το πρόβλημα βρίσκεται πέρα ​​από τον έλεγχο του troxi.gr (ανωτέρα βία, σφάλματα τρίτων, μέτρα ασφαλείας, όρια χωρητικότητας, κλπ.) ή λόγω συντήρησης ή τεχνικών προβλημάτων, μπορεί να υπάρχει μια περιορισμένη διαθεσιμότητα της βάσης δεδομένων.

Η σύμβαση συνάπτεται με τη εμφάνιση δεδομένων και την ενεργοποίηση του κωδικού πρόσβασης και online-λογαριασμού του πελάτη, καθώς με αυτό τον τρόπο troxi.gr αποδέχεται πως ο πελάτης συμφωνεί και αποδέχεται τους όρους χρήσης.

Τα απο την troxi.gr διαθέσιμο λογισμικό και προγράμματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την εκτέλεση της συγκεκριμένης σύμβασης, δηλαδή ο πελάτης έχει αποκτήσει τα δικαιώματα χρήσης μόνο για τη διάρκεια της σύμβασης και μετά τη λήξη της σύμβασης είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει το Λογισμικό και οποιαδήποτε αντίγραφα ασφαλείας των πληροφοριών, και να αφαιρέσει το εγκατεστημένο λογισμικό απο τους υπολογιστές του. Η περαιτέρω διάθεση των προγραμμάτων απαγορεύεται. Σε αντίθετη περίπτωση, troxi.gr διατηρεί το δικαίωμα για περαιτέρω νομικές ενέργειες για αποζημίωση.

Η σύμβαση διαρκεί για αόριστο χρονικό διάστημα και μπορεί να καταγγελθεί εγγράφως και από τις δύο πλευρές εντός 2 εβδομάδων μέχρι το τέλος του μήνα. Η ελάχιστη διάρκεια της σύμβασης μετά την λήξη της δοκιμαστικής περιόδου, είναι 6 μήνες. Κατά την διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν. Η συνδρομή καταβάλλεται προκαταβολικά για 6 ή 12 μήνες, και το τιμολόγιο αποστέλεται μετά την κατάθεση της συνδρομής, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η troxi.gr διατηρεί το δικαίωμα να εμφανίζει και να διαφημίζει τις αγγελίες των πελατών με διάφορους τρόπους, για παράδειγμα, με αναφορές στις εκστρατείες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή σύνδεση με άλλους ιστοτόπους. Για το σκοπό αυτό κάθε αναγκαία μετάφραση (ξένες ιστοσελίδες) δεν απαιτείται ειδική συγκατάθεση του πελάτη.

Ο πελάτης μπορεί να εχει στην διάθεση του το δικό του χώρο, όπου θα διαχειρίζεται τις δικές του αγγελίες (αποθήκευση, αλλαγή, προσθήκη ή διαγραφή). Για το σκοπό αυτό, ο πελάτης θα λαμβάνει έναν κωδικό πρόσβασης απο το troxi.gr, τον οποίο αναλαμβάνει την υποχρέωση να κρατήσει μυστικό.

Σε περίπτωση μή πληρωμής, η troxi.gr εχει το δικαίωμα διακοπής υπηρεσιών.

 Μορφή και περιεχόμενο των αγγελιών

Ο πελάτης δεσμεύεται να επιδιώξει την ταχεία διαγραφή της αγγελίας απο την βαση δεδομένων μετά την πώληση.

Η αγγελία μπορεί να καταχωρηθή μόνο στην καθορισμένη κατηγορία. Η καταχώρησε του ιδίου αντικειμένου σε περισσότερες απο μία κατηγορία δεν είναι επιτρεπτή.

Επιτρέπεται η αγγελία μόνο ενός αντικειμένου ανα αγγελία. Τα προσφερόμενα αντικείμενα θα πρέπει να είναι διαθέσιμα. Σε γενικές γραμμές, δεν επιτρέπονται αγγελιες με στόχο τη διαφήμιση υπηρεσιών ή λογισμικού.

Υπάρχει υποχρέωση πλήρης και αληθής πληροφόρισης οσον αφορά την ταυτότητα του πωλητή, και την κατάσταση του προσφερόμενου αντικειμένου. Βλάβες, ζημιές, ατυχήματα επιδιορθωμενα και μη, καθώς και κάθε αλλη πληροφορία που είναι σημασίας για τον αγοραστή (π.χ. διανυθέντα χιλιόμετρα, ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας, ώρες λειτοργείας κ.λ.π.) θα πρέπει να προσδιορίζονται σωστά και δεν επιτρέπεται να αποκρύβονται.

Η αγγελιες δεν επιτρέπεται είτε μέσω του κειμένου, είτε με φωτογραφίες ή παραπλανητικό σχεδιασμό να προσβάλουν τα χρηστά ήθη ή να παραβιάζουν νόμους, όπως η νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων, αθέμιτου ανταγωνισμού, προσωπικών δεδομένων, κλπ. Σε περίπτωση χρήσης εικόνων απο καταλόγους θα πρέπει αυτές σαφώς να επισημαίνονται ως τέτοιες. Στις προσφορές θα πρέπει να αναγράφεται η τελική τιμή, και να συμπεριλαμβάνει τους φόρους.

Απαγορεύεται η ενσωμάτωση εξωτερικών συνδέσεων (συμπεριλαμβανομένων διαδραστικών links) προς άλλους δικτυακούς τόπους.

Η troxi.gr απαλλάσσεται από κάθε τυχών απαίτηση και διεκδίκηση τρίτων, π.χ. παραβίαση των δικαιωμάτων τους από το περιεχόμενο των αγγελιών. Το κόστος για κάθε απαραίτητη νομική υπεράσπιση, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαστικών εξόδων και των δικηγορικών αμοιβών που προκύπτουν, επιβαρύνουν και πληρώνονται από τον πελάτη.

Επιπλέον, η troxi.gr μπορεί να δαγράφει μεμονωμένες αγγελίες ή και να αποκλείσει έναν πελάτη τελικά και οριστικά, σε περίπτωση παραβίασης των Όρων λειτουργίας, ισχύουσας νομοθεσίας, ή για οποιοδήποτε άλλο σημαντικό λόγο.

 Η ευθύνη της troxi.gr για το περιεχόμενο των πληροφοριών

Ο διαδικτυακός τόπος χρησιμοποιείται όπως αυτός παρέχεται απο την troxi.gr, χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από το χρήστη. Η troxi.gr προσπαθεί με κάθε τρόπο να καθιστά τη χρήση του Διαδικτυακό Τόπου ασφαλή και να παρέχει μέσω αυτού ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση όμως οι χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι, δεδομένης της φύσης και της εξέλιξης των προϊόντων και υπηρεσιών της troxi.gr καθώς και της φύσης και των τεχνικών αναγκών του διαδικτύου, η τελευταία ενδέχεται να μην είναι σε θέση να ασκήσει σε κάθε στιγμή πλήρη έλεγχο του συνόλου του περιεχομένου και της ασφάλειας των ιστοσελίδων και υπηρεσιών της. Για το λόγο αυτό, η troxi.gr ούτε δεσμεύεται, ούτε εγγυάται, ούτε αναλαμβάνει κανενός είδους ευθύνη σχετικά με την ασφάλεια και το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου. Ως εκ τούτου οι χρήστες συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους που στηρίζονται στη χρήση του διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένης οποιαδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/ και την εγκυρότητα του περιεχομένου του.

 Υπηρεσίες και προϊόντα τρίτων

Τα προϊόντα ή/ και οι υπηρεσίες τρίτων που εμφανίζονται στο troxi.gr, αποτελούν ιδιοκτησία των τρίτων, οι οποίοι είναι και οι δικαιούχοι των σχετικών πνευματικών δικαιωμάτων. Οι παροχείς των προϊόντων και των υπηρεσιών αυτών έχουν την πλήρη ευθύνη τήρησης των διατάξεων όλων των σχετικών νόμων και κανονισμών (συμπεριλαμβάνοντας, ενδεικτικά, τις διατάξεις περί προστασίας πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας και προστασίας καταναλωτή) και ευθύνονται αστικά και ποινικά για το περιεχόμενο, την νομιμότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχουν. Οι χρήστες αποδέχονται ότι η troxi.gr δεν εγγυάται και δε φέρει καμμία ευθύνη για το περιεχόμενο και το σύννομο των πληροφοριών που παρέχονται στο διαδικτυακό τόπο από τρίτους σχετικά με τα προϊόντα ή/ και τις υπηρεσίες τους.

 Αποθήκευση, αλλαγή και διαχείριση δεδομένων

Ο πελάτης συμφωνεί ότι τα δεδομένα θα πρέπει να αποθηκεύονται και να ασφαλίζονται. Η troxi.gr τηρεί τις σχετικές διατάξεις για την προστασία των δεδομένων και δικαιούται να μεταδώσει σε πρόσωπα ή εταιρίες και άλλες πρόσθετες πληροφορίες ή πρόσθετες υπηρεσίες, αλλά δεν είναι υποχρεωμένη να το πράξει. Η troxi.gr επιδιώκωντας την επικαιρότητα της βάσης δεδομένων, αναμένει απο τους πελάτες την διαγραφή της αγγελίας σε περίπτωση πώλησης.

Ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να δημιουργεί μια αναθεωρημένη σειρά δεδομένων (backup), και να την διατηρή ανεξάρτητα.

Η αναζήτηση για προσφορές πρέπει να γίνεται μόνο μέσα από τις μάσκες αναζήτησης που είναι διαθέσιμες στο κοινό. Η παράκαμψη αυτών, ιδίως με τη χρήση λογισμικού αναζήτησης που μπορεί να έχει πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων της troxi.gr, θα οδηγήσει σε κάθε περίπτωση σε αστικές και ποινικές κυρώσεις (νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων). Επίσης, απαγορεύονται οι οποιεσδήποτε ενέργειες που θα μπορούσαν να θέσουν τις ιστοσελίδες εκτός λειτουργίας ή σε περιορισμό της λειτουργικότητας τους.

 Ευθύνη και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η troxi.gr αποκλείει ευθύνες παράβασης καθήκοντος λόγω αμέλειας, εφόσον δεν υπάρχουν συμβατικές υποχρεώσεις που αφορούν τη ζωή, την υγεία ή τη σωματική ακεραιότητα. Για δόλο ή βαριά αμέλεια η troxi.gr ευθύνεται το ανώτερο με το ποσό που προβλέπει η σύμβασης και περιορίζεται σε τυπικά προβλέψιμες ζημιές. Το ίδιο ισχύει και για τις παραβιάσεις των νομίμων εκπροσώπων ή αντιπροσώπων μας. Όλες οι δημοσιεύσεις του troxi.gr υπόκειται στο νόμο προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων.

 Τροποποίηση τιμών και όρων χρήσης

Η troxi.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις τιμές, τους όρους χρήσης καθώς και κάθε άλλο κανόνα που διέπει τη χρήση του διαδικτυακού τόπου κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, γνωστοποιώντας κάθε φορά κάθε τροποποίηση με σχετική δημοσίευση στην ιστοσελίδα, γνωστοποιώντας ταυτόχρονα και την ημερομηνία ισχύως αυτής. Οι τροποποιήσεις θεωρείται ότι έχουν εγκριθεί εκτός εάν έχει υποβληθή γραπτή ένσταση εντός δύο εβδομάδων από την ημερομηνία κοινοποίησης.

 Πρόσβαση

Η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο είναι δυνατή από όλο τον κόσμο. Ο διαδικτυακός τόπος μπορεί να αναφέρεται σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν είναι διαθέσιμα στη χώρα του κάθε χρήστη. Αυτές οι αναφορές δεν υποδηλώνουν ότι η troxi.gr σκοπεύει να διαθέσει τα προϊόντα αυτά στις συγκεκριμένες χώρες. Η troxi.gr που είναι ελληνική εταιρία και υπόκειται στο ελληνικό δίκαιο, ελέγχει, διαχειρίζεται και είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου. Η troxi.gr δεν εγγυάται και δε φέρει καμία ευθύνη σχετικά με το εάν ο διαδικτυακός τόπος, το υλικό, τα προϊόντα και/ ή υπηρεσίες που αναφέρονται σε αυτόν είναι νόμιμα σε χώρες εκτός Ελλάδος. Εάν ο χρήστης αποκτά πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο από τοποθεσία εκτός της Ελλάδος, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συμμόρφωσή του με τους τοπικούς νόμους.

 Παραβίαση των όρων χρήσης

Σε κάθε περίπτωση παραβίασης των παρόντων όρων χρήσης, οι χρήστες θα υποχρεούνται σε αποζημίωση για κάθε θετική ή/ και αποθετική ζημία της troxi.gr. Η μη ενάσκηση από την troxi.gr των δικαιωμάτων της που απορρέουν από τους παρόντες όρους χρήσης δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά.

 Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης, καθώς και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει αρμόδια ορίζονται τα καθ' ύλη δικαστήρια στην κύρια έδρα του φορέα εκμετάλλευσης troxi.gr.

 Πλήρης συμφωνία - Διαιρετότητα

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης μαζί με οποιουσδήποτε άλλους κανόνες στους οποίους αυτοί παραπέμπουν ή οι οποίοι βρίσκονται στο διαδικτυακό τόπο αποτελούν την πλήρη συμφωνία μεταξύ της troxi.gr και κάθε χρήστη αναφορικά με τη χρήση του διαδικτυακού τόπου. Εάν για οποιονδήποτε λόγο κριθεί από αρμόδιο δικαστήριο ότι κάποιος από τους παρόντες όρους χρήσης είναι εν μέρει ή ολοκλήρως άκυρος και δεν μπορεί να εφαρμοστεί, η εγκυρότητα και ισχύς των υπολοίπων όρων δε θα επηρεάζεται ούτε θα θίγεται.

Επικοινωνία

Για κάθε απορία ή διευκρίνιση σχετική με το troxi.gr οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στην

troxi.gr
Περιγιάλι
31100 Λευκάδα

Τηλέφωνο: +30 23820 51240
E-mail: info@troxi.gr