Τιμοκατάλογος

Για ιδιώτες δωρεάν (μέχρι 3 αγγελίες).
 
Για επαγγελματίες δωρεάν δοκιμαστική περιοδος 2 μήνες.
 
Η εταιρία μας σας δίνει τη δυνατότητα να δοκιμάσετε δωρεάν και χωρίς καμία επιπλέον υποχρέωση τις υπηρεσίες μας. 
 
Μετά την δοκιμαστική περίοδο δεν είσαστε υποχρεωμένοι να συνεχίσετε.
 
Η πληρωμή γίνεται μόνο εαν μετά την λήξη της δοκιμαστικής περιόδου
αποφασίσεται εσείς να συνεχίσετε.
 
 1 μήνα : €  30,00 + Φ.Π.Α (23%)  6,90 = €  36,90
 
 6 μήνες: € 150,00 + Φ.Π.Α (23%) 34,50 = € 184,50

12 μήνες: € 250,00 + Φ.Π.Α (23%) 57,50 = € 307,50


Κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό

ALPHA BANK
IBAN: GR 07 0140 8710 87 100 200 200 8987
BIC.: CR BA GR AA XXX


Το τιμολόγιο σας το στέλνουμε μετά την κατάθεση της συνδρομής.