Επιλογή

Ρυμούλκα/Τρέιλερ

Συνέχεια Συνέχεια
Τιμή

->

Πρώτη Κυκλοφορία

->

Μικτό βάρoς(kg)

->

Μεταφοράς Ενσίρωσης-Σιλό-Κοπριάς

Περιεχόμενο(m³)

->

Μήκος Υπερκατασκευής(mm)

->

Φάρδος Υπερκατασκευής(mm)

->

Ύψος Υπερκατασκευής(mm)

->

Συνέχεια
Ανυψωτική Δύναμη Γερανού(kg)

->

Εμβέλεια Γερανού(mm)

->

Ανυψωτική Δύναμη(kg) σε μεγ.Εμβέλεια

->

Παραγγελία

Μπορείτε να αποθηκεύσετε αυτήν την αναζήτηση, για να την χρησιμοποιήσετε αργότερα.