ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ&Ν ΟΕ ΣΙΔΗΡΟΤΕΧΝΙΚΗ

ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ ΚΩΣ
85300 ΚΩΣ
Ελλάδα
an-nikos@otenet.gr
Τηλ.: 2242051194
κινητό: 6977535760
Φαξ: 2242051294