ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΔΕΛΤΑ ΛΑΡΙΣΗΣ, ΤΡΙΚΑΛΑ
42100 ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Ελλάδα
autopapageorgiou@otenet.gr
Τηλ.: 2431073083
κινητό: 6972254350
κινητό: 6985996100