ΑUΤΟ ROKOS

1 ΧΛΜ.Ε.Ο.ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ
30002 ΒΟΝΙΤΣΑ
Ελλάδα
rokoscars@yahoo.gr
Τηλ.: 2643023666
κινητό: 6973405667
Φαξ: 2643022888