βιογεμ Γεωργικά μηχανήματα

Χαλκηδόνα
57007 ΧΑΛΚΗΔΩΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ελλάδα
viogem1@otenet.gr
Τηλ.: 2391023026
κινητό: 6972707650