ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Ε.

ΛΙΟΣΙΩΝ 251-253
10445 ΑΘΗΝΑ
Ελλάδα
fotopoulos_sa@hotmail.com
Τηλ.: 2108320635
Τηλ.: 2108320642
Φαξ: 2108320652