Παροχέας

AGM-Automobile
Ludwigsburgerstr. 99
71696, Moeglingen
Γερμανία
Τηλ.: +49 7141 956750
κινητό: +49 1520 9095105
Φαξ: +49 7141 9567541
Email: info@agm-trucks.de
ΑΦΜ: DE 177 255 599
Διαχείριση: Stelios Ioannidis
από 2.2012 στο www.troxi.gr