Α.ΡΟΪΔΗΣ ΒΕΑΤ Ε.Ε.

26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 104
54628 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ελλάδα
gn37150@otenet.gr
Τηλ.: 2310537100
κινητό: 6944350292
Φαξ: 2310551466
 

Παροχέας

Α.ΡΟΪΔΗΣ ΒΕΑΤ Ε.Ε.
26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 104
54628 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ελλάδα
Τηλ.: 2310537100
κινητό: 6944350292
Φαξ: 2310551466
E-Mail: gn37150@otenet.gr
ΑΦΜ: 094257179
Διαχείριση: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΟΪΔΗΣ
από 6.2014 στο www.troxi.gr