ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΒΕΕ

ΝΕΑ ΛΑΜΨΑΚΟΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ - 4km ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΓΕΦΥΡΑ ΧΑΛΚΙΔΟΣ
34100 ΧΑΛΚΙΔΑ
Ελλάδα
saleskon@otenet.gr
Τηλ.: 2221049999
κινητό: 6937470705
Φαξ: 2221049936
 

Παροχέας

ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΒΕΕ
ΝΕΑ ΛΑΜΨΑΚΟΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ - 4km ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΓΕΦΥΡΑ ΧΑΛΚΙΔΟΣ
34100 ΧΑΛΚΙΔΑ
Ελλάδα
Τηλ.: 2221049999
κινητό: 6937470705
Φαξ: 2221049936
E-Mail: saleskon@otenet.gr
από 1.2014 στο www.troxi.gr