ΑΝΟΡ.ΑΕ

ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗ ΟΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΥ (ΓΗΠΕΔΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ) ΚΟΜΒΟΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗ
56404 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ελλάδα
anor@anor-nissan.gr
Τηλ.: 2310644300
Φαξ: 2310644310
 

Παροχέας

ΑΝΟΡ.ΑΕ
ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗ ΟΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΥ (ΓΗΠΕΔΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ) ΚΟΜΒΟΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗ
56404 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ελλάδα
Τηλ.: 2310644300
Φαξ: 2310644310
E-Mail: anor@anor-nissan.gr
από 6.2014 στο www.troxi.gr