Παροχέας

AUTO BAZAAR
ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 250
56626, ΣΥΚΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ελβετία
Τηλ.: 2310637577
κινητό: 6999666444
Φαξ: 2310637577
Email: koulpalidis@yahoo.gr
από 7.2014 στο www.troxi.gr