Παροχέας

DIMARESIS TRUCKS
ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΣΗ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
24100, ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Ελλάδα
Τηλ.: 2721026124
κινητό: 6944910783
Φαξ: 2721026128
Email: dimaresistruck@yahoo.gr
από 2.2014 στο www.troxi.gr