**** F I L I P P O S C A R S ..S.A. *** ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α.Ε.

ΤΣΙΜΙΣΚΗ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΓΩΝΙΑ
54642 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ελλάδα
filipposcars@yahoo.gr
Τηλ.: 2310552972
κινητό: 6974853223
Φαξ: 2310552972
 

Παροχέας

**** F I L I P P O S C A R S ..S.A. *** ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α.Ε.
ΤΣΙΜΙΣΚΗ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΓΩΝΙΑ
54642 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ελλάδα
Τηλ.: 2310552972
κινητό: 6974853223
Φαξ: 2310552972
E-Mail: filipposcars@yahoo.gr
από 5.2014 στο www.troxi.gr

Υποκατάστημα

**** F I L I P P O S C A R S ..S.A. *** ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α.Ε.
Κ.ΚΑΡΑΜΑΛΗ ΚΑΙ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΓΩΝΙΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ (ΠΡΩΙΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΡΑΝΤΖΑ)
54642, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ελλάδα
Τηλ.: 2310909202
κινητό: 6945759485
Φαξ: 2310909202
E-Mail: filipposcars@yahoo.gr
**** F I L I P P O S C A R S ..S.A. *** ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α.Ε.
ΝΕΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 23 ΚΟΡΔΕΛΙΟ
56334, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ
Ελλάδα
Τηλ.: 2310508110
κινητό: 6985087665
Φαξ: 2310508111
E-Mail: filipposcars@yahoo.gr
**** F I L I P P O S C A R S ..S.A. *** ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α.Ε.
ΒΑΡΔΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
54626, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ελλάδα
Τηλ.: 2317735550
κινητό: 6971572508
Φαξ: 2310552903