ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΤΥΠΑ - ΡΟΙΤΙΚΑ ΠΑΤΡΩΝ
25002 ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΑ
Ελλάδα
ngpatra@otenet.gr
Τηλ.: 2610671558
κινητό: 6944315793
Φαξ: 2610671948
 

Παροχέας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΤΥΠΑ - ΡΟΙΤΙΚΑ ΠΑΤΡΩΝ
25002 ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΑ
Ελλάδα
Τηλ.: 2610671558
κινητό: 6944315793
Φαξ: 2610671948
E-Mail: ngpatra@otenet.gr
από 7.2013 στο www.troxi.gr