ΚΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΓΡΙΖΑΝΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
42031 ΦΑΡΚΑΔΩΝΑ
Ελλάδα
billkiak@hotmail.com
Τηλ.: 2108610777
κινητό: 6937558321
Φαξ: 2108610777
 

Παροχέας

ΚΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΓΡΙΖΑΝΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
42031 ΦΑΡΚΑΔΩΝΑ
Ελλάδα
Τηλ.: 2108610777
κινητό: 6937558321
Φαξ: 2108610777
E-Mail: billkiak@hotmail.com
από 9.2013 στο www.troxi.gr