ΜΙΤΚΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑ ΜΙΤΡΟΥΣΙΟΥ
62125 ΣΕΡΡΕΣ ΣΕΡΡΩΝ
Ελλάδα
mitkas_auto@hotmail.com
Τηλ.: 2321075670
κινητό: 6947052704
Φαξ: 2321075782
 

Παροχέας

ΜΙΤΚΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑ ΜΙΤΡΟΥΣΙΟΥ
62125 ΣΕΡΡΕΣ ΣΕΡΡΩΝ
Ελλάδα
Τηλ.: 2321075670
κινητό: 6947052704
Φαξ: 2321075782
E-Mail: mitkas_auto@hotmail.com
από 7.2014 στο www.troxi.gr