Παροχέας

ΜΟΤΟΚΟΤΤΑΣ
Γ.Κυρίμη 6,Μενεμένη,Θεσσαλονίκη
56122, ΜΕΝΕΜΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ελλάδα
Τηλ.: 2310745632
Φαξ: 2310748886
Email: info@motokottas.gr
από 7.2014 στο www.troxi.gr