ΠΟΛΥΖΟΣ ΦΩΤΗΣ

5 ΧΛΜ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
42100 ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Ελλάδα
bill_polyz@hotmail.com
Τηλ.: 2431033141
κινητό: 6974788020
Φαξ: 2431073094
 

Παροχέας

ΠΟΛΥΖΟΣ ΦΩΤΗΣ
5 ΧΛΜ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
42100 ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Ελλάδα
Τηλ.: 2431033141
κινητό: 6974788020
Φαξ: 2431073094
E-Mail: bill_polyz@hotmail.com
από 7.2014 στο www.troxi.gr