ΠΟΥΡΤΣΙΔΗΣ-ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ Ο.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ-ΓΕΝΗΤΡΙΕΣ

ΚΙΤΡΟΣ
60100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ
Ελλάδα
panosmichalis@yahoo.gr
Τηλ.: 6977634666
Φαξ: 2351072185
 

Παροχέας

ΠΟΥΡΤΣΙΔΗΣ-ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ Ο.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ-ΓΕΝΗΤΡΙΕΣ
ΚΙΤΡΟΣ
60100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ
Ελλάδα
Τηλ.: 6977634666
Φαξ: 2351072185
E-Mail: panosmichalis@yahoo.gr
από 11.2014 στο www.troxi.gr