Παροχέας

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΡΟΜΠΟΛΑΣ ΑΕ
ΚΑΤΟΧΗ
30007, ΚΑΤΟΧΗ
Ελλάδα
Τηλ.: 2632091777
κινητό: 6977221002
Φαξ: 2632055191
Email: gerasimosrompolas@gmail.com
από 10.2013 στο www.troxi.gr