Παροχέας

SARACAKIS
5οΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΑΘΗΝΩΝ
57009, ΚΑΛΟΧΩΡΙ
Ελλάδα
Τηλ.: 2313082250
Τηλ.: 2313082290
Φαξ: 2313082255
Email: p.fytanidis@saracakis.gr
από 8.2013 στο www.troxi.gr