ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΗΣ ΕΔΟΕ

8 ΧΙΛ ΑΡΤΑΣ -ΓΑΒΡΙΑΣ
47100 ΑΡΤΑ
Ελλάδα
info@scrap-epirus.gr
Τηλ.: 2681042264
κινητό: 6974192821
Φαξ: 2681042843
 

Παροχέας

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΗΣ ΕΔΟΕ
8 ΧΙΛ ΑΡΤΑΣ -ΓΑΒΡΙΑΣ
47100 ΑΡΤΑ
Ελλάδα
Τηλ.: 2681042264
κινητό: 6974192821
Φαξ: 2681042843
E-Mail: info@scrap-epirus.gr
από 4.2014 στο www.troxi.gr