Παροχέας

Skoda Koltsidas
ΕΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ
30100, ΑΓΡΙΝΙΟ
Ελλάδα
Τηλ.: 2641029320
κινητό: 6944967578
Φαξ: 2641047694
Email: info@skodakoltsidas.gr
από 2.2013 στο www.troxi.gr