A U T O H A N D E L STANISIS-GIONDIS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

2ο χλμ ΕΔΕΣΣΑΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
58200 ΕΔΕΣΣΑ
Ελλάδα
autohadel@yahoo.gr
Τηλ.: 2381024215
κινητό: 6948391476
Φαξ: 2381024215
 

Παροχέας

A U T O H A N D E L STANISIS-GIONDIS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
2ο χλμ ΕΔΕΣΣΑΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
58200 ΕΔΕΣΣΑ
Ελλάδα
Τηλ.: 2381024215
κινητό: 6948391476
Φαξ: 2381024215
E-Mail: autohadel@yahoo.gr
από 3.2013 στο www.troxi.gr