ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΣΤΑΤΗΡΗΣ

ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
20011 ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ
Ελλάδα
statiriscars@yahoo.gr
Τηλ.: 2741082107
κινητό: 6945422724
Φαξ: 2741082108
 

Παροχέας

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΣΤΑΤΗΡΗΣ
ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
20011 ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ
Ελλάδα
Τηλ.: 2741082107
κινητό: 6945422724
Φαξ: 2741082108
E-Mail: statiriscars@yahoo.gr
από 3.2014 στο www.troxi.gr