Παροχέας

TIΡΕΚΙΔΗΣ Ε.Π.Ε
Α' ΚΑΤΑ/ΜΑ 1oXIΛ.ΚΙΛΚΙΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
61100, ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ
Ελλάδα
Τηλ.: 2341077170
κινητό: 6947305636
Φαξ: 2341077175
Email: info@tirekidis.gr
από 7.2014 στο www.troxi.gr