Τουλουμενίδης Αθανάσιος

Ι.ΔΡΑΓΟΥΜΗ 4 ΔΙΑΒΑΤΑ
57008 ΙΩΝΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ελλάδα
touloumenidis@gmail.com
Τηλ.: 2310708253
κινητό: 6932251686
Φαξ: 2310708253
 

Παροχέας

Τουλουμενίδης Αθανάσιος
Ι.ΔΡΑΓΟΥΜΗ 4 ΔΙΑΒΑΤΑ
57008 ΙΩΝΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ελλάδα
Τηλ.: 2310708253
κινητό: 6932251686
Φαξ: 2310708253
E-Mail: touloumenidis@gmail.com
από 6.2014 στο www.troxi.gr