Παροχέας

Τουλουμενίδης Αθανάσιος
Ι.ΔΡΑΓΟΥΜΗ 4 ΔΙΑΒΑΤΑ
57008, ΙΩΝΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ελλάδα
Τηλ.: 2310708253
κινητό: 6932251686
Φαξ: 2310708253
Email: touloumenidis@gmail.com
από 6.2014 στο www.troxi.gr