!!!!!!!!!!!!!!!!ΑΦΟΙ ΤΣΑΝΤΕΚΙΔΗ Ο.Ε.!!!!!!!!!!!!!!!

5 ΧΙΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
57013 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
Ελλάδα
tsantekidis_cars@yahoo.gr
Τηλ.: 2310683202
κινητό: 6949444127
κινητό: 6949444126
 

Παροχέας

!!!!!!!!!!!!!!!!ΑΦΟΙ ΤΣΑΝΤΕΚΙΔΗ Ο.Ε.!!!!!!!!!!!!!!!
5 ΧΙΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
57013 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
Ελλάδα
Τηλ.: 2310683202
κινητό: 6949444127
κινητό: 6949444126
E-Mail: tsantekidis_cars@yahoo.gr
από 6.2013 στο www.troxi.gr