ΤΣΙΑΚΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤ

3ο χιλ.ΣΕΡΡΩΝ-ΔΡΑΜΑΣ
62100 ΣΕΡΡΕΣ
Ελλάδα
gorgtsak@otenet.gr
Τηλ.: 2321021050
κινητό: 6944818941
Φαξ: 2321053050
 

Παροχέας

ΤΣΙΑΚΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤ
3ο χιλ.ΣΕΡΡΩΝ-ΔΡΑΜΑΣ
62100 ΣΕΡΡΕΣ
Ελλάδα
Τηλ.: 2321021050
κινητό: 6944818941
Φαξ: 2321053050
E-Mail: gorgtsak@otenet.gr
από 9.2013 στο www.troxi.gr