ΞΕΣΦΙΓΓΗΣ ΜΟΤΟΡΣ

5ο ΧΙΛ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
54628 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Ελλάδα
xesfigis@otenet.gr
Τηλ.: 2310640580
κινητό: 6942640580
Φαξ: 2310640582
 

Παροχέας

ΞΕΣΦΙΓΓΗΣ ΜΟΤΟΡΣ
5ο ΧΙΛ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
54628 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Ελλάδα
Τηλ.: 2310640580
κινητό: 6942640580
Φαξ: 2310640582
E-Mail: xesfigis@otenet.gr
από 3.2012 στο www.troxi.gr