ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΝΤΑΣ ΤΟΥΟΤΑ

ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΛΟΚΡΙΔΑΣ
35200 ΑΤΑΛΑΝΤΗ
Ελλάδα
loukas69@otenet.gr
Τηλ.: 2233080920
κινητό: 6932429451
Φαξ: 2233023598