ΓΙΩΡΓΟΣ Δ. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ

Λεωφ. Αθηνών 169
10447 Αθήνα
Ελλάδα
info@karvounis-trucks.gr
Τηλ.: +30 210 3451008
Φαξ: +30 210 3452663