ΑΦΟΙ ΚΩΣΤΙΚΙΔΗ Ο.Ε.

7ο Χ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
57009 ΚΑΛΟΧΩΡΙ
Ελλάδα
info@kostikidis-trucks.gr
Τηλ.: 2310752671
Φαξ: 2310752841