ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

7ο χλμ ΘΕΣ-ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
57009 ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ελλάδα
info@kritikostools.gr
Τηλ.: 2310514295
Φαξ: 2310520253