ΛΑΜΔΑ ΑΕ ΛΑΜΔΑ Α.Ε.

Καλυφτάκη & Α.Μεταξά 2
14564 ΚΗΦΙΣΙΑ
Ελλάδα
sales@lamdasa.com
Τηλ.: 2106200010
κινητό: 2106200010
Φαξ: 2108074301