ΛΙΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ

Ν.Π.Ο.ΒΕΡΟΙΑΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
59100 ΒΕΡΟΙΑ
Ελλάδα
lioliopoulos73@yahoo.gr
Τηλ.: 2331068330
κινητό: 6972605898
Φαξ: 2331068331