ΧΡ.ΜΑΛΙΣΙΟΒΑ

Λ.ΑΘΗΝΩΝ 189
10442 ΑΘΗΝΑ
Ελλάδα
auto@malisiovas.gr
Τηλ.: 2103460511
κινητό: 6977303160
Φαξ: 2103460515