---------ΜΑΡΑΒΕΛΗΣ CARS----------

ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 224
15344 ΓΕΡΑΚΑΣ
Ελλάδα
maravelis@in.gr
Τηλ.: 2106612951
κινητό: 6979776247
Φαξ: 2106047548