ΜΑΡΚΑΤΑΤΟΣ ΦΟΡΤΗΓΑ Γ&Π Ο.Ε

ΚΟΜΒΟΣ Κ1 Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΑΘΗΝΩΝ
57009 ΚΑΛΟΧΩΡΙ
Ελλάδα
info@markatatos.gr
Τηλ.: 2310754452
κινητό: 6942841716
Φαξ: 2310754453