ΛΕΓΓΑΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ
20100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Ελλάδα
leggas1@otenet.gr
Τηλ.: 2741049990
κινητό: 6944248639
Φαξ: 2741049991