Α. ΜΑΥΡΙΔΗΣ

ΦΛΟΓΗΤΑ - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
63200 ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ
Ελλάδα
info@mavridis-machinery.gr
Τηλ.: 2373031526
κινητό: 6974108922
Φαξ: 2373031733