ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

ΜΑΡΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 22Α
54629 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ελλάδα
info@svrachnos.gr
Τηλ.: 2310522782
Φαξ: 2310545768