ΜΟΤΟ ΚΑΠΟΥΣΗΣ

ΛΑΓΚΑΔΑ 48
54632 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ελλάδα
motokapousis3@gmail.com
Τηλ.: 2310545051
Φαξ: 2310567385