ΜΟΤΟ ΜΑΡΓΑΡΗΣ

ΤΕΡΜΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑ
27200 ΑΜΑΛΙΑΔΑ
Ελλάδα
motomarg@otenet.gr
Τηλ.: 2622027081
κινητό: 6932441761
Φαξ: 2622026034