ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ MACHINERY

11ο ΧΙΛ. ΞΑΝΘΗΣ-ΑΒΔΗΡΩΝ
67100 ΞΑΝΘΗ
Ελλάδα
nalbadis@yahoo.gr
Τηλ.: 2541081975
κινητό: 6977233822
Φαξ: 2541081976