~ ~Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο $ ~ ~ ~ ~ C A R ~ . .......

Βαρδαρη, Οδος Τριπόλεως 7
54630 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ελλάδα
giwrgos19may@yahoo.gr
Τηλ.: 2310523602
κινητό: 6985850447
Φαξ: 2310523602